top of page
campings

Het Kampeerterrein.

Het terrein is een ruim grasveld van 24000m² waarvan 8960m² beschikbaar voor 64 standplaatsen. Elke plaats is uitgerust met riolering, stromend, drinkbaar water en electra (6Amp).

Wasmachine, wastafel, vaatwas en douches met warm water zijn doorlopend beschikbaar in de sanitaire voorzieningen.

Viswater en jeu de boules terrein .

Historie
Het terrein ligt op 2 km buiten Sint-Margriete. Maar honderden jaren geleden (rond 1650) lag het dorp, vlak bij de plaats waar het kampeerterrein zich nu bevindt. Onderaan de dijk lag toen een uitloper van de zeearm 't Zwin. De Geuzen openden deze dijk en waar ooit de kerk had gestaan ontstond een diep stroomgat, "Het Soetelaersgat". Van hier liep de Soetelaerskreek naar het oosten. Het dorp Sint-Margriete werd later verderop heropgebouwd. 
Midden door de Soetelaerskreek kwam de Belgisch-Nederlandse grens te liggen. De Soetelaerskreek werd later drooggelegd. Andere kleinere kreken bleven bestaan, als herinnering aan de vele overstromingen die dit land teisterden. Maar het zeewater liet ook het rijke slib achter, dat nu de landbouw voedt.


De historische locatie klopt precies: vlak bij de camping lag het Soetelaersgat, zo heette de ingang van de Soetelaerskreek, die pas in de 18e eeuw Brandkreek ging heten. Daarlangs werd, in het toen nog open water en in verbinding met de zee, het Sint-Margriete van toen bevoorraad. Door de verzanding en steeds ondieper wordende toegang geschiede dit met platbodemschuiten. Een "soetelaer" of "zoetelaar" was in vroegere tijden iemand die zorgde voor bevoorrading en achter legereenheden aanreisde om etenswaren en kleding aan soldaten te verkopen. Misschien stond op de plaats van de dijkdoorbraak een herberg die door een vroegere zoetelaar uitgebaat werd.

De naam van de camping, tegelijk aantrekkelijk als woord en als klank, tekenend en betekenisvol. Een beetje uitzonderlijk, maar niet moeilijk te onthouden en door de oude spelling geheel op maat gesneden, gelegen in het karakteristiekvolle Vlaamse landschap. Ook leuk is dat "De Soetelaer" gewoon zo'n  aardige, vriendelijke zoetklinkende naam is. Proeft u maar eens op de tong.


Vanuit camping De Soetelaer zult u de komende dagen kennismaken met deze streek, onderdeel van de oude heerlijkheid, Watervliet en Waterland.
 

bottom of page